Tom Roger Aadland - rapport fra eit grensehotell - nyit album 23. januar 2015