Songfugl

2018

Rock poet Tom Roger Aadland’s seventh album “Songfugl” has been described as his most steadfast and self confident – and emotional. Three singles have already been released from the album, all warmly received. “Sommaren utan ende” was declared “a pop song monument” upon its release last summer, while the anthem “Vestland, Vestland” rapidly became a people’s favourite. The newest single “Alle dei i ei” is currently on heavy rotation on national radio. “Songfugl” has been produced by Lars Voldsdal, and in addition to Tom Roger’s regular, excellent studio band (third successive album) it features some very interesting guest appearances.

Lyrics

 • 1Vestland, Vestland

  Vestland, Vestland, mitt mørke fastland
  Min barnelærdom, min ungdoms elsk
  Vestland, Vestland, mitt alt fell på plass-land
  Eg kan framkalle deg frå kor som helst

  Eg har gått langs dine fjordar
  Eg har stått på dine snødekte fjell
  Eg har sett himmelen, eg har sett jorda
  Vakrast er havet ditt, likevel

  Vestland, Vestland, mitt bruk og kast-land
  Med boreriggar og pengesug
  Vestland, Vestland, mitt vakre kontrastland
  Kor enn eg reiser, kjem eg deg i hug

  Eg kan sjå deg for mitt indre
  Eg kan høyre deg, kor enn eg fer
  Den smerta finst kje som du ikkje kan lindre
  Du gjer meg heil, det er det du gjer

  Vestland, Vestland, eg hugsar deg best, land
  Med vinden i ditt regnvåte hår
  Vestland, Vestland, eg saknar deg mest, land
  Når lyset vert for dust her kor eg går

  Eg vakna midt på natta
  Eg vakna i mitt eksil
  Fann fram gitaren, bleik, men fatta
  Drog over strengane med tårevått smil

  Vestland, Vestland, mitt mørke fastland
  Min manndomsprøve, mi alderdoms trøyst
  Vestland, Vestland, mitt alt fell på plass-land
  Kvar gong eg ser deg, blir eg litt forløyst

 • 2Alle dei i ei

  Ei som kan veve draumar
  Ei som kan riste meg vaken
  Ei som kan sjå meg inni auga
  Ei som kjem til meg naken

  Ei som har ei historie
  Ei som er sannferdig
  Ei som kjem til meg utan glorie
  Ei eg ikkje er verdig

  Og du er alle dei i ei
  Ja, du er alle dei i ei
  Hausten kjem for tidleg
  Våren for seint
  Men du er alle dei i ei

  Du er alle dei i ei
  Ja, du er alle dei i ei
  Ein dag skal me finne
  Den tapte vegen heim
  Du er alle dei i ei

  Ei som blenkjer i det fjerne
  Ei som legg seg tett inntil meg
  Ei som er ei leiestjerne
  Ei som kviskrar kva ho vil meg

  Ei som kan vere alvorleg
  Ei som er lett og ledig
  Ei som ser når eg har det dårleg
  Ei som er mi for evig

  Og du er alle dei i ei
  Ja, du er alle dei i ei
  Straumen er så stri her
  Elva så brei
  Men du er alle dei i ei

  Du er alle dei i ei
  Ja, du er alle dei i ei
  Ein dag skal me finne
  Den tapte vegen heim
  Du er alle dei i ei

  Ei som er tru i det store
  Ei som ser mot horisonten
  Ei som kan dekkje på bordet
  Ei som søkjer seg til fronten

  Ei som skil seg ifrå mengda
  Ei som tør å tenkje annleis
  Ei som går vegen heile lengda
  Ei eg elskar framleis

  Og du er alle dei i ei
  Ja, du er alle dei i ei
  Første gong eg såg deg
  Var det som eit teikn
  Du er alle dei i ei

  Du er alle dei i ei
  Ja, du er alle dei i ei
  Ein dag skal me finne
  Den tapte vegen heim
  Du er alle dei i ei

 • 3Skal eg tilgje

  Skal eg tilgje deg
  Etter kva du har gjort
  Skal eg halde fred
  Leggje det vonde bort

  Skal eg ta imot
  Løftet som du kjem med
  Om betring og om bot
  Skal eg tru på det

  Alt er
  Brote her eg står
  Alt her
  Ligg som knuste skòr

  Alle drøymer om
  Å høyre til ein stad
  Du saug meg så tom
  Tok det du ville ha

  Du såg aldri meg
  Trur eg, nokon gong
  Du såg berre det
  Det som du sjølv trong

  Alt er
  Brote her eg står
  Alt her
  Ligg som knuste skòr

  Skal eg tilgje deg
  Etter kva du har gjort
  Skal eg halde fred
  Leggje det vonde bort

 • 4Ein dag

  Ein dag ser du du er halden
  Av ei varm og varleg hand
  Som ein fugl funne fallen
  Og løfta ømt opp av einkvan

  Ein dag ser du du er elska
  Med ein kjærleik som gjev tol
  Alt mens du sveiv rundt i vilska
  Vart du styrt imot eit mål

  Ein dag ser du du er arving
  Til ei formue så stor
  Treng kje bry deg om eit skarve
  Tap av tittel eller jord

  Ein dag ser du du er henta
  For å stå ein annan nær
  Ein dag ser du du er venta
  At nokon støtt har hatt deg kjær

 • 5Det vakraste ordet

  Eg står her blant kjerald og sundbrotne kar
  Mens eg tenkjer på tida, den tida det tar
  Ifrå lynet slår ned til ein først høyrer larmen av tore
  Eg tenkjer på korleis det heile er fatt
  Og eg tenkjer på om du søv åleine i natt
  Og eg tenkjer på banda, dei banda me batt
  Og på andletet ditt då du lærte meg at
  Kjærleik er det vakraste ordet

  Eg tenkjer på kven som skauv båten ifrå
  Du stod og såg vekk og sa du måtte gå
  Medan lagnaden la seg, blytung og grå, i kvar pore
  Alt første gong eg såg deg, vart eg mest sjuk
  Du smilte til meg med eit andlet så mjukt
  Og sende meg vasskrukka, halvvegs i smug
  Og sa eg måtte leggje meg grundig på hug
  At kjærleik er det vakraste ordet

  Eg tenkjer på alt som eg hadde så kjært
  Eg ligg vaken og ønskjer eg hadde deg her
  Men eg ber på ei kjensle av at denne gong er eg på sporet
  Mange val har blitt gjort sidan me møttest sist
  Me er begge litt endra, og det gjer meg litt trist
  Men dei seier det blømer iblant på berr kvist
  Og eg er kje i tvil, nei, eg veit det for visst
  Kjærleik er det vakraste ordet

  Eg trur ikkje anna enn det eg kan sjå
  Spør nett kven du vil, eg er skeptisk som få
  Men mirakel kan skje så vel i det små som i det store
  Så sov, du, og vit at ein morgon skal gry
  Og at ein dag skal me vakne opp i ein by
  Der me saman skal søkje eit sikrare ly
  Og kvar dag få lære på ny og på ny
  At kjærleik er det vakraste ordet

 • 6Sommaren utan ende

  Eg hugsar enno sommaren då alle ting vart annleis
  Om eg lukkar auga, kan eg sjå det for meg framleis
  Formene og fargane og skuggane og ljoset
  Varmen ifrå asfalten, dufta av ei nyperose
  Hundekjeks og honningblom og løvetann og kløver
  Vere vilt forelska, prøve tenkje ut ein lur manøver
  Eg hugsar djupe lengsler, eg hugsar høge stengsler
  Eg hugsar porten som song sårt ein song på rustne hengsler
  Sommaren utan ende
  Sommaren allting hende

  Fire-fem fisk, to-tre brød, ein flokk med måkar midt i fjorden
  Storebror min, sneip i kjeften, krumbøygd over båtmotoren
  Jentene som over natta blei til underfulle englar
  Gutane som like fort skaut opp som mistilpassa stenglar
  Ein gong tok me snarvegen igjennom den forgjorde skogen
  Me åt frukta rett frå treet, lenge før ho var mogen
  Det første kysset, den første rusen
  Eg ville kjent igjen det andletet blant hundretusen
  Sommaren utan ende
  Sommaren allting hende

  Englar står med flammesverd, no, kring det tapte paradiset
  Eg sit på Asylet med ein gamal ven i samlivskrise
  Underleg koss det du held i handa di kan gli ifrå deg
  Undrast kor det blei av deg? Det hender at eg tenkjer på deg
  Eg veit kje kor du er hen, veit kje kva eg sjølv held på med
  Kanskje står eg einkvan stad og syng om alt eg ikkje rår med
  Eg har aldri vore typen som går rundt og mimrar
  Men om eg lukkar auga, ser eg for meg fjorden, som han skimrar!
  Sommaren utan ende
  Sommaren allting hende

 • 7Om du var ein songfugl

  Om du var ein songfugl
  Kva ville eg gjort?
  Eg håpar eg ikkje
  Ville lenka deg til min port
  Men late deg flyge
  Om det var det du trong
  Sjølv om eg veit at eg ville
  Ha sakna din song

  Det kjem mange og spør meg
  Kor hen du er dratt
  Eg veit at dei eigentleg
  Spør om du kjem att
  Eg peikar mot himmelen
  Så vakker i kveld
  Seier du er hjå meg
  Før vårregnet fell

  Eg stirer mot sola
  Til eg er nesten blind
  Mens eg kjenner eit avtrykk
  Du har sett i mitt sinn
  Det var noko du gjorde
  Det var noko du sa
  Ei heilt anna tid
  Ein heilt annan stad

  Om du var ein songfugl
  Kva ville eg gjort?
  Eg håper eg ikkje
  Ville lenka deg til min port
  Men late deg flyge
  Om det var det du trong
  Sjølv om eg veit at eg ville
  Ha sakna din song

 • 8Moskusen på Dovre

  Du burde tenkje på miljøet
  Slik du reiser ifrå meg
  Eg kunne farte heile verda
  Berre for å finne deg

  Tenk på Østerdalens skogar
  Tenk på grøda langs vår kyst
  Tenk på moskusen på Dovre
  Tenk på hjartet i mitt bryst

  Tenk på diesel og karbonspor
  Tenk på havørna som flyg
  Tenk på kvar ein sporv til marka
  Tru ikkje at eg lyg

  Eg kunne tjuvstarte ein trailer
  For å treffe deg på ny
  Eg reiste gjerne rundt på kloden
  Med bil og båt og fly

  Eg kryssa gladeleg ekvator
  For å sjå ditt andlet att
  Du burde tenkje på miljøet
  Og ikkje dra frå meg i natt

  Tenk på Østerdalens skogar
  Tenk på grøda langs vår kyst
  Tenk på moskusen på Dovre
  Tenk på hjartet i mitt bryst

 • 9Eg rodde den djupe fjorden

  Eg tok den sterkt forsømte vegen
  Det var den som gjaldt for meg
  Eg var opprådd og forlegen
  Men eg måtte treffe deg

  Og eg gjekk den tronge dalen
  Alle veik eg råka på
  Eg vart halden for ein galen
  Men eg måtte berre gå

  Og eg rodde den djupe fjorden
  Medan regnet auste ned
  Eg ville spørje kreditoren
  Om han kunne gje deg fred

  Og eg sigla det stormfulle havet
  Eg vart kasta hit og dit
  Ville be dei revurdere kravet
  Alle saman slit

  Og eg glei stilt som inn i himmelen
  Alt omkring meg lyste kvitt
  Og umiskjenneleg i vrimmelen
  Såg eg det gode andletet ditt

 • 10Ein ven i verda

  Om du har ein ven i verda
  Kan du klare mykje meir
  Om du har følgje på ferda
  Er det mindre farleg kor du slår leir

  Far i veg med mi velsigning
  Eg er stolt av den du er
  Eg er langt frå nokon helgen
  Men du veit eg har deg kjær

  Du har din kross som du må bere
  Du har din veg som du må gå
  Du har eit par ting til å gjere
  Men du er verd å vente på

  Om du har ein ven i verda
  Kan du klare mykje meir
  Om du har følgje på ferda
  Er det mindre farleg kor du slår leir

  Alle er me immigrantar
  Komne frå ein annan stad
  Me står og ser til alle kantar
  Men ingenting er som dei sa

  Legg deg ned her ved mi side
  Du er sliten, kan eg sjå
  Legg deg ned, du treng å kvile
  For du har ein veg å gå

  Om du har ein ven i verda
  Kan du klare mykje meir
  Om du har følgje på ferda
  Er det mindre farleg kor du slår leir

Credits

Produced by Lars Voldsdal
Mixed by Lars Voldsdal
Mastered by Björn Engelmann at Cutting Room, Stockholm

Tom Roger Aadland: vocals, harmonica, acoustic guitar, string arrangements
Kjetil Steensnæs: acoustic and electric guitars, baryton guitar, pedal steel guitar, banjo, piano, backing vocals
Sigbjørn Apeland: harmonium, hammond organ, backing vocals
Tor Egil Kreken: bass, banjo, electric guitar, backing vocals
Erland Dahlen: drums, percussion, timpani, glockenspiel, tubular bells, dulcimer, saw, piano, omnichord, drone box, drum programming, backing vocals
Anne Lise Frøkedal: vocals (Skal eg tilgje), synthesizer
Ingrid Andsnes: piano (Det vakraste ordet)
Lars Håvard Haugen: electric guitar (Moskusen på Dovre)
Lise Voldsdal: violin, backing vocals, string arrangements
Ragnhild Lien: violin
Isa Caroline Holmesland: viola
Kaja Fjellberg Pettersen: cello
Ole-Jacob Ebbesen, Benjamin Valen Aadland: backing vocals (Ein dag)
Lars Voldsdal: electric guitar

Design & web: Raffaele Malanga
Photo: Geir Dokken, Arash Taheri
All songs: Words and music: Tom Roger Aadland © 2018