Like til mi dør – Singel

2015

Tekstar

 • 1Like til mi dør

  Blant de kjæreste eiendelene i min tidlige ungdom var to kassetter med The Beatles: 1962-66 og 1967-70. På 1967-70 var båndet delvis krøllet i starten, så det tok mange år før jeg hørte slutten av Strawberry Fields Forever. Mesterverkene var vel på 1967-70, men popperlene på 1962-66 var jo flotte! From Me to You. Help. Nowhere Man. Hver gang jeg klarer å skrive en brukbar poplåt, tenker jeg på The Beatles og 1962-66-kassetten.

  Du sa det var ingenting som måtte sikrast
  Du sa det var ingenting som sprang vekk
  Du sa det var ingenting som trong spikrast
  Viser berre kor stutt synet stundom rekk
  Eg har grunna lenge på det, korfor allting er så sårt
  Om eg blundar, kan eg sjå det, kan eg sjå det ganske klårt

  Eg kan sjå deg stå, eg kan sjå deg gå
  Like til mi dør, slik du gjorde før
  Då himmelen var blå
  Eg kan sjå deg stå, eg kan sjå deg gå
  Like til mi dør, slik du gjorde før
  Då himmelen var blå

  Du sa det var ingenting som måtte slettast
  Du sa det var ingenting som ikkje kunne stå
  Du sa det var ingenting som trong rettast
  Men då eg kom innom, kva var det du gjorde på?
  Eg var der i Åna-Sira, eg var der i Hommersåk
  Eg var der då du var gira, eg var der då du var fjåk

  Eg kan sjå deg stå, eg kan sjå deg gå
  Like til mi dør, slik du gjorde før
  Då himmelen var blå
  Eg kan sjå deg stå, eg kan sjå deg gå
  Like til mi dør, slik du gjorde før
  Då himmelen var blå

  Gjev det fanst ein veg tilbake
  Ein veg i rom, ein veg i tid
  Du sa du kjende jorda skake
  Som om noko fór forbi

  Dei sa det var ingenting å ta på veg for
  Dei sa me alltid var eit umake par
  Dei spurde meg kva eg enno såg på deg for
  Eg såg ikkje på deg, eg såg på den du var
  Me var saman på Roskilde, me var saman i Berlin
  Om eg hadde fått meg til det, skulle eg sagt deg du var fin

  Eg kan sjå deg stå, eg kan sjå deg gå
  Like til mi dør, slik du gjorde før
  Då himmelen var blå
  Eg kan sjå deg stå, eg kan sjå deg gå
  Like til mi dør, slik du gjorde før
  Då himmelen var blå

Bidragsytere