Fløyel og stål

2012

Fløyel og stål was written in South Africa the winter of 2011/12, outside Durban by the coast of the Indian Ocean. The album was recorded at Rainbow Studios, Oslo and mixed in L.A. by David Bianco. Fløyel og stål was released in September 2012 to great reviews. The song Min beste ven på ein dårleg dag (My Best Friend on a Bad Day) swiftly went into heavy rotation on Norwegian national radio.

Lyrics

 • 1Min beste ven på ein dårleg dag

  «Ta du vegen over fjellet»
  Det var det dei sa til meg
  Dei låg som hoggorm på ei helle
  Og sa dei berre vermde seg

  No er det som om noko vantar
  Eg har ingen stad å gå
  Eg skubbar meg på skarpe kantar
  Einkvan må eg stole på

  Eg sig, eg sig, eg sig i kne
  Denne verda gjev deg aldri fred
  Du må kjempe for kvart andedrag
  Men det letnar litt når me er i lag

  Mange vener kan fortelje
  Om ein stad som dei veit om
  Alle har eitkvart å selje
  Eg er utmagra og tom

  Eg sig, eg sig, eg sig i kne
  Denne verda gjev deg aldri fred
  Du må tåle spark, du må døyve slag
  Men det lindrar litt når me er i lag

  Alle seier dei er budde
  Men eg veit kje om dei er
  Det blir aldri som du trudde
  Det ligg alltid noko der

  Eg ser på båtane på elva
  Der dei flyt så fint av stad
  Eg tenkjer, «Om ein skulle kvelva
  Vil det helst gå bra»

  Eg sig, eg sig, eg sig i kne
  Denne verda gjev deg aldri fred
  Men ein engel kom meg til behag
  Du er min beste ven på ein dårleg dag

  Eg sig, eg sig, eg sig i kne
  Denne verda gjev deg aldri fred
  Men eg skimtar òg eit høgdedrag
  For det kjem seg når me er i lag

 • 2Eg veit (ingenting)

  Eg veit ingenting om bilar
  Akselkoplingar og slikt
  Eg veit lite om tequila
  Eg kan eit par spanske dikt
  Eg veit ingenting om skogen
  Der dei store trea veks
  Eg veit knapt bak fram på plogen
  Eg er knapt av bondeslekt

  Men eg veit eg elskar deg
  Du er lyset og lykta på min veg
  Ja, eg veit eg elskar deg
  Me er saman, me to no, endeleg

  Eg veit ingenting om grøfter
  Om å knuse stein til grus
  Eg veit litt om brotne løfter
  Litt om dårleg rus
  Eg veit ingenting om renter
  Om styrt økonomi
  Eg veit fint lite om jenter
  Ikkje eingong om jenta mi

  Men eg veit eg elskar deg
  Du er lyset og lykta på min veg
  Ja, eg veit eg elskar deg
  Me er saman, me to no, endeleg

  Eg veit ingenting om nåde
  Eg veit ingenting om bot
  Om du helst vil få meg frå det
  Skal eg ikkje seie imot
  Eg veit ingenting om køar
  For forsoning eller mat
  Eg veit fint lite om sjøar
  Som kan slå deg nesten flat

  Men eg veit eg elskar deg
  Du er lyset og lykta på min veg
  Ja, eg veit eg elskar deg
  Me er saman, me to no, endeleg

 • 3Det står ei kvinne bakom alt

  Det står ei kvinne bakom alt
  Det står ei kvinne bakom alt
  Ho veit at tårer smakar salt
  Det står ei kvinne bakom alt

  Bak kvar ein rock and roll rebell
  Kvar spelegal som stiftar gjeld
  Kvar nybakt far som sit i hell
  Bak kvart eit stjerneskot som fell

  Det står ei kvinne bakom alt
  Det står ei kvinne bakom alt
  Ho veit at tårer smakar salt
  Det står ei kvinne bakom alt

  Bak kvar ein skurk og sjarlatan
  Kvar ein sliten narkoman
  Kvar gamal gris på Gamla Stan
  Kvar novise frå Iran

  Det står ei kvinne bakom alt
  Det står ei kvinne bakom alt
  Ho veit at tårer smakar salt
  Det står ei kvinne bakom alt

  Bak kvar ein sliten patriark
  Kvar ein skipper på sin sjark
  Bak kvar ryggradslause mark
  Kvart atom og kvar ein kvark

  Det står ei kvinne bakom alt
  Det står ei kvinne bakom alt
  Ho veit at tårer smakar salt
  Det står ei kvinne bakom alt

  Bak kvart svikefulle krek
  Kvar ei rastlaus sjel på rek
  Kvart namn i kvart eit kartotek
  Kvar mann med samvit svart som bek

  Det står ei kvinne bakom alt
  Det står ei kvinne bakom alt
  Ho veit at tårer smakar salt
  Det står ei kvinne bakom alt

 • 4Skuggane

  Ein gong var det ingen tvil
  Eg gjekk glatt ei ekstra mil
  Ein gong var du alt eg såg
  Kor eg vakna, kor eg låg

  Eg ser skuggane rundt bordet
  Eg ser skrømt på høglys dag
  Eg ser alt me ikkje gjorde
  Eg ser deg og meg i lag

  Ein gong var eg ganske viss
  Ein gong tok eg djupt i miss
  Ein gong sov eg ved di dør
  Skulle ha fortalt deg før

  Eg ser skuggane rundt bordet
  Eg ser skrømt på høglys dag
  Eg ser alt me ikkje gjorde
  Eg ser deg og meg i lag

  Eg ser alt eg ikkje sansa
  Eg ser kvart eit håp som svann
  Eg ser flammene som dansa
  Eg ser bruene som brann

  Ein gong var eg djupt i naud
  Ein gong var eg mest som daud
  Ein gong sokk eg som ein stein
  Ein gong steig eg fri og rein

  Stundom kan eg sjå deg stå
  Med ein djupraud kjole på
  Ein gong i ei anna tid
  Var du gjennom, var du mi

  Eg ser skuggane rundt bordet
  Eg ser skrømt på høglys dag
  Eg ser alt me ikkje gjorde
  Eg ser deg og meg i lag

  Eg ser fuglane som letta
  Eg ser vengjene som slo
  Eg ser mistak som vart retta
  Eg ser staden der me stod

  Eg ser løgnene og triksa
  Eg ser alt me skulle gjort
  Eg ser alt du ikkje fiksa
  Eg ser allting som kom bort

  Eg ser skuggane rundt bordet
  Eg ser skrømt på høglys dag
  Eg ser alt me ikkje gjorde
  Eg ser deg og meg i lag

 • 5Lengta og drøymt

  Me kan snakke om fartøy som kantra
  Me kan snakke om dyrebar last
  Me kan snakke om dårlege mantra
  Snakk heller om det som står fast

  For eg har aldri gløymt kor eg høyrde til
  Eg har aldri gløymt det eg skimta før me gjekk oss vill
  Eg har aldri gløymt kor me skulle hen
  Eg har lengta og drøymt, eg er klar for å prøve igjen

  Eg såg Ingmar Bergman på TV
  Han sa anger vart litt for kokett
  Skal kje seie deg koss du burde leve
  Men det kan synast som han hadde rett

  For eg har aldri gløymt det eg kom til å sjå
  Eg har aldri gløymt som det gneistra av gull mot det blå
  Eg har aldri gløymt kor me skilde lag
  Eg har lengta og drøymt, eg skal finne att staden ein dag

  Me kan snakke om åra i tåka
  Men kan snakke om gulnande bein
  Me kan snakke om dei som vart råka
  Me kan snakke om dei som tok mein

  Men eg har aldri gløymt kor eg høyrde til
  Eg har aldri gløymt det eg skimta før me gjekk oss vill
  Eg har aldri gløymt den eiden me svor
  Eg har lengta og drøymt, eg er klar for å stå ved mitt ord

  Eg har aldri gløymt kor me skulle hen
  Eg har lengta og drøymt og sett etter eit høve
  Lengta og drøymt, eg lét meg kje sløve
  Lengta og drøymt, sjå, eg ristar av støvet
  Lengta og drøymt, eg står opp frå dei døve
  Lengta og drøymt, eg er klar for å prøve igjen

 • 6Kva bryr det meg?

  Kva bryr det meg om snøen forsvinn
  Om småfuglar kvitrar om kvart grasstrå dei finn
  Om unge og gamle får lettare steg
  Sidan du drog, kva bryr det meg?

  Kva bryr det meg om vårregnet fell
  Om dagslyset varer litt lengre kvar kveld
  Om mildvêret kjem, medan vinteren dreg
  Utan deg her, kva bryr det meg?

  Kva bryr det meg om alt som eg ser
  Og alt som eg høyrer og alt som eg gjer
  På mystisk sett får meg til å tenkje på deg
  Sidan du reiste, kva bryr det meg?

  Kva bryr det meg om fjorden ligg blank
  Om skogbotnen duftar og bjørka står rank
  Om kvitveisen kronar kvar sving av min veg
  Utan deg her, kva bryr det meg?

  Kva bryr det meg at sidan du drog
  Har eg ikkje sett skilnad på våpen og plog
  Har eg ikkje hatt styring på dei enklaste ting
  Har eg gått omkring i ein ring

  Kva bryr det meg om sola står opp
  Om blodet blir drive omkring i min kropp
  Om kvar celle i meg er eit under for seg
  Utan deg her, kva bryr det meg?

  Kva bryr det meg om eit andlet blir mjukt
  Om nokon legg penn og papir på ein duk
  For å skrive ein song som kan tale for seg
  Sidan du reiste, kva bryr det meg?

  Kva bryr det meg om alt som er skapt
  Er vakkert og godt? Å, eg vørder det knapt!
  Om nåden er tilmålt uendeleg
  Utan deg her, kva bryr det meg?

 • 7Smilefjes

  Smilefjes, Smilefjes
  Har du det bra i dag?
  Me har mange gode minner
  Frå mangt eit lystig lag
  Smilefjes, Smilefjes
  Sei meg, koss står det til?
  Eg kan gjerne komme over
  Om det er det du vil

  Har du bakt ei kake?
  Har du dårleg tid?
  Ser du deg tilbake
  På det som er forbi?
  Les du Kant og Hegel?
  Lærer du deg polsk?
  Har du knust ein spegel
  Og er litt melankolsk?

  Smilefjes, Smilefjes
  Har du det bra i dag?
  Me har mange gode minner
  Frå mangt eit lystig lag
  Smilefjes, Smilefjes
  Sei, er du like heil?
  Eg synest eg såg ei tåre
  Men du seier eg såg feil

  Har du gått ut døra
  Utan å få svar?
  Har du lagt av børa?
  Gjer du deg kanskje klar?
  Sei meg kva som hende
  Sei koss det er fatt
  Dei lysa som me tende
  Brenn òg ei vinternatt

  Smilefjes, Smilefjes
  Har du det bra i dag?
  Me har mange gode minner
  Frå mangt eit lystig lag
  Smilefjes, Smilefjes
  Sei, er du like heil?
  Eg synest eg såg ei tåre
  Men du seier eg såg feil

 • 8Kjærleik sette oss fri

  Somme er ranke, somme er reine
  Somme sparar seg og ventar på den eine
  Somme har skore heilt ned til beinet
  Alle har eitkvart dei må gjere åleine

  Trua sette meg fri
  Men det var tvilen, tvilen
  Som fekk meg på glid
  Trua sette meg fri
  Men det var tvilen, tvilen
  Som fekk meg på glid

  Eg trur på englar – og på demonar
  Eg trur at ein kan bli forløyst av ord og tonar
  Eg trur på sjansen, på ein av millionar
  Eg trur på tog som forlatar stasjonar

  Ein dag skal eg sanne mine synder
  Ein dag skal eg gjere bot
  Ein dag skal eg seie opp min formyndar
  Eg berre sit og samlar mot

  Treng ikkje tittel, treng ikkje ramme
  Treng ikkje fikse på ei einaste skramme
  Treng ikkje halde noko over open flamme
  Treng berre vite kor lynet vil ramme

  Trua sette meg fri
  Men det var tvilen, tvilen
  Som fekk meg på glid
  Trua sette meg fri
  Men det var tvilen, tvilen
  Som fekk meg på glid

  Du var den første, du var den beste
  Eg hadde berre litt for mange ting å teste
  For mange naglar å slå i, for mange vaierar å feste
  Når båten går, får du vente på den neste

  Kjærleik sette oss fri
  Men det var venskap, venskap
  Før du blei mi
  Kjærleik sette oss fri
  Men det var venskap, venskap
  Før du blei mi

 • 9Einsam vandrar

  Eg er ein vandrar forutan sko
  Har inga heimlengt, har inga ro
  Eg ser på lauvet som fell frå tre
  Det som går til her har eg ingenting med

  Har du sett far min? Har du sett mor?
  Har du sett søster? Har du høyrt frå min bror?
  Skulle gjerne vite om alt er vel
  Her eg går oppslukt i fargespel

  Det er ei lise, di vakre røyst
  Ho gjev slik lindring, ho gjev slik trøyst
  Det er ei lette å sjå deg slik
  Eg lukkar auga, du er far din lik

  Eg er ein vandrar forutan stav
  Eg spelar korta som livet gav
  Kva enn du gjev meg, tek eg imot
  Men det eg ønskjer, ligg alt for min fot

  Eg er ein vandrar med blikket vendt
  Mot fjerne kystar der lys er tent
  Eg er ein framand der du er kjent
  Eg går ei line einkvan har spent

  Alt det eg drog frå, det ligg så dimt
  Kan berre sjå det i korte glimt
  Kan berre gripe eit liten del
  Eg er ein vandrar med kropp og sjel

 • 10Skulle kledd deg i silke

  Skulle kledd deg i silke som kom frå Rangoon
  Skulle planta eit mandeltre midt på ditt tun
  Skulle kyst bort kvar tåre frå dine flammande kinn
  Skulle gått bort til døra og late deg inn

  Skulle heidra den staden der eg såg deg fysst
  Skulle lytta til røysta djupt i mitt bryst
  Skulle bore deg over kvar elv og kvar bekk
  Skulle laga ei skisse som fanga inn dine trekk

  Du kjem meg i møte med ryggen så rak
  Som ein fjellblom brakt til meg frå verda sitt tak
  Som jade frå Kina, som rav ifrå Fyn
  Som rullande tore, som flerrande lyn

  Du er boka eg blar i, du er vegen eg går
  Du er lina eg kastar, du er kornet eg sår
  Du er stråla som treff meg, du er flamma som brenn
  Du er skrifta som slyngjer seg mjukt frå min penn

  Far min blei teken av ei bølgje ein gong
  Han vakna til lyden av ei kvinne som song
  Det er ei underleg verd her, for folk og for dyr
  Med hardbarka tjuvar og heilage kyr

  Skulle kledd deg i silke som kom frå Rangoon
  Skulle planta eit mandeltre midt på ditt tun
  Skulle kyst bort kvar tåre frå dine flammande kinn
  Skulle gått bort til døra og late deg inn

 • 11Song gjennom natta

  Eg trur eg er vorten
  Døv, stum og blind
  Du kjem beint imot meg
  Men det er som du svinn
  Du rører på munnen
  Men allting er stilt
  Eg er viss på, i grunnen
  At du ønskjer meg ilt
  Eg tenkjer på trea
  Som regnet og vinden bryt ned
  Du må gjerne få syngje
  Om du kan ein song om det

  Eg stirar omkring meg
  På skuggar og skrømt
  Kvart prov eg har planta
  Kvar mann eg har dømt
  Kvart val eg har rigga
  Kvar plan eg har smidd
  Kvar mynt eg har tigga
  Kvart beist eg har ridd
  Eg prøver å sove
  Men nettene gjev meg kje fred
  Du må gjerne få syngje
  Om du kan ein song om det

  Ein gong var eg uredd
  Ein gong var eg djerv
  Eg stod fremst i rekka
  Og ytte min skjerv
  Eg hadde ei samling
  Av møblar og nips
  Ein djevel i marmor
  Ein engel i gips
  Eg gav bort dei fleste
  Beheldt berre to eller tre
  Du må gjerne få syngje
  Om du kan ein song om det

  Eg står midt i livet
  Og ser meg omkring
  Eg kom gjennom sivet
  Men eg gjekk visst i ring
  Eg snur meg tilbake
  Men alt eg kan sjå
  Er rimfrost og klake
  Der me brukte å gå
  Eg gjekk inn i ei kyrkje
  Men eg var ikkje kar om å be
  Du må gjerne få syngje
  Om du kan ein song om det

  I går var du hjå meg
  I dag er du dratt
  Eg tenkjer på tida
  Som aldri kjem att
  Eg tenkjer på frukta
  Som fell frå eit tre
  Eg tenkjer på undera
  Som aldri skal skje
  Eg tenkjer på tinga
  Me aldri får gjort noko med
  Du må gjerne få syngje
  Om du kan ein song om det

 • 12Då eg såg deg sist

  Var ikkje klemmen du gav meg litt hardare
  Då eg såg deg sist?
  Var ikkje lufta imellom oss klarare
  Då eg såg deg sist?
  Var ikkje alt meir komplett
  Kvar einaste tone heilt rett?
  Fall ikkje alt meir på plass
  Då du gav meg eit blikk så fast?

  Var ikkje smilet du sende meg varmare
  Då eg såg deg sist?
  Stod me ikkje kvarandre litt nærmare
  Då eg såg deg sist?
  Var det ikkje som skuggane svann
  Då du la di hand i mi hand?
  Var det ikkje som noko slapp tak
  Då du stod der med ryggen rak?

  Skår i gleda
  Slik har eg det no
  Skår i gleda
  Men me har allverdas tid, me to
  Skår i gleda
  Det er slik det er
  Skår i gleda
  Men du veit eg har deg kjær

  Var ikkje rørslene dine litt friare
  Då eg såg deg sist?
  Var ikkje porten du stod i litt vidare
  Då eg såg deg sist?
  Var ikkje kvart ord som blei sagt
  Som ein kode for ei hemmeleg pakt?
  Fekk kje allting eit lettare preg
  Som om landskapet opna seg?

  Var ikkje elva som rann liksom reinare
  Då eg såg deg sist?
  Var ikkje vegen me fann liksom beinare
  Då eg såg deg sist?
  Eg veit om alt som gjekk tapt
  Men nett no ser eg det knapt
  Eg ser berre den du kan bli
  Mjuk og seig og sterk og fri

  Skår i gleda
  Slik har eg det no
  Skår i gleda
  Men me har allverdas tid, me to
  Skår i gleda
  Ein vakker kveld
  Skår i gleda
  Eg ser kje lyset, men eg ser kor skuggen fell

Credits

Produced by Jørund Fluge Samuelsen
Mixed by David Bianco, L.A.
Mastered by Björn Engelman at Cutting Room, Stockholm

Tom Roger Aadland: vocals, guitar & harmonica
Olav Christer Rossebø: fiddle, mandolin, mandola & banjo
Kjetil Steensnæs: electric & acoustic guitar, dobro, pedal steel & lap steel
Bjarne Gustavsen: piano & Hammond
Jørun Bøgeberg: bass
Trond Augland: drums & percussion
Hildegunn Garnes Reigstad: glockenspiel & celesta
Grethe Svensen: vocals

Design: Raffaele Malanga, Far Studios, London
Portrait: Ragnhild Kjetland