Det du aldri sa

2011

Det du aldri sa (What You Never Said) was Tom Roger Aadland’s first album with original songs in Norwegian. The album was recorded with a rock combo expanded by pedal steel, double bass, fiddle and mandolin. Det du aldri sa was released in March 2011 and received fine reviews. Songs noted by many were Fall for deg for alvor (Fell for You for Real), Der eg er no (Where I Am Now) and Postkort i oktober (Postcard in October).

Lyrics

 • 1Fall for deg for alvor

  Eg fall for deg for alvor i ei sliten Folkevogn
  Ein stad på vegen mellom Romsdalen og Sogn
  Eg veit kje heilt nøyaktig kor, det var som verda svann
  Att var berre sjela di, og hjartet mitt som brann

  Og sola sokk i havet medan håpet sokk i meg
  Då einkvan nemnde namnet på han som gjaldt for deg
  Ei form for fred forlét meg medan ferja la til lands
  Blikket ditt og lengta mi var det einaste som fanst

  Eg rakar rundt i glørne, eit bilete tek form
  Du seier noko til meg ifrå auget av ein storm
  Skulle gjerne hatt ein kjentmann, ein som visste om ei leid
  Men alt eg har er arret frå eit sår som berre svei

  Å, katten min har spasmar og hunden min er døv
  All varme eg har kjent på skal eingong bli til støv
  Eg ser meg over skuldra, tenkjer, «Det var det eg rakk»
  Eg har kje høyrt ei plate, ikkje sidan stiften brakk

  I dagar og i netter såg eg etter deg
  Eg kjenner kvar ein hårnålssving av det som blei min veg
  Eg skulle ikkje ha sirkla, eg skulle ha gått beint
  Eg skulle ha teke det du aldri sa slik det var meint

  Eg fall for deg for alvor i ei sliten Folkevogn
  Ein stad på vegen mellom Romsdalen og Sogn
  Eg veit kje heilt nøyaktig kor, det var som verda svann
  Att var berre sjela di, og hjartet mitt som brann

 • 2Der eg er no

  Eg har vandra i byar i framande land
  Funne gull i ei gruve og rav på ei strand
  Eg har budd på ei søyle der ingen kom opp
  Der alt selskapet mitt var ei skål og ein kopp

  Men aldri har eg vore der eg er no
  Det er ein heilt eigen stad
  Med ei heilt eiga ro
  Nei, aldri har eg vore der eg er no
  Det er ein heilt eigen stad
  Berre mellom oss to

  Eg har skjøtt mine plikter ved Faraos hoff
  Eg har sydd keisaren klede av det vakraste stoff
  Eg har venta i porten for å hente mi løn
  Ære og framgang, det var inga bøn

  Men aldri har eg vore der eg er no
  Det er ein heilt eigen stad
  Med ei heilt eiga ro
  Nei, aldri har eg vore der eg er no
  Det er ein heilt eigen stad
  Berre mellom oss to

  Eg har vore i vinden, eg har stått i full sol
  Eg har nekta på alt sidan før hanen gol
  Eg har gått ifrå templet og inn i basaren
  Eg måtte leggje att pennen, eg fekk behalde gitaren

  Men aldri har eg vore der eg er no
  Det er ein heilt eigen stad
  Med ei heilt eiga ro
  Nei, aldri har eg vore der eg er no
  Det er ein heilt eigen stad
  Berre mellom oss to

 • 3Tyngde og lette

  «Eg treng noko tungt», sa han, «Til å halde meg fast,
  Eg er lett som ei fjør no, eg treng til ballast.
  Sei meg nokre ord, du, dei tyngste du kan.»
  Ho tenkte seg om litt, og sa, «Du er min mann.»

  «Eg treng noko lett», sa ho, «Til å løfte meg opp,
  Det kan vere av sjel og det kan vere av kropp.»
  Nemn meg ein grunn, du, som kan setje meg fri.»
  Han tenkte seg om litt, og sa, «At du er mi.»

  Stjernene blenkjer, månen heng bleik,
  Eg går og tenkjer på under og teikn.
  Eg ser på ei stjerne, eg høyrer ein bil,
  Ein dur i det fjerne, som min svinnande tvil.

  «Eg treng noko lett», sa ho, «I denne verda av bly,
  Som kan halde meg oppe til min morgon gryr.»
  «Eg treng noko tungt», sa han, «Eg treng det så sårt,
  La oss gå ned i dalen og sjå alt som er vårt.»

 • 4Støyande hjarte

  Her er mitt støyande hjarte
  Her er min døyande puls
  Eg kan trenge litt hjelp med å starte
  Klarar du det, er me skuls

  Eg veit at du ikkje tenkte
  Å vere så kort og kontant
  Og eg hadde ikkje trengt å
  Ta det fullt så galant
  Men no er terningen kasta
  No er stormen på veg
  Eg har surra meg fast til masta
  Eg blundar og ser for meg deg

  Her er mitt støyande hjarte
  Her er min døyande puls
  Eg kan trenge litt hjelp med å starte
  Klarar du det, er me skuls

  Då eg såg deg først, gjekk eg i dørken
  Det var eitt eller anna ved deg
  Som sa meg at førti års ørkenvandring
  Var over for meg
  Du førte deg nett som ei dronning
  Som om du var skjult bak eit slør
  Du smakte som mjølk og som honning
  Ingenting kunne bli slik som før

  Her er mitt støyande hjarte
  Her er min døyande puls
  Eg kan trenge litt hjelp med å starte
  Klarar du det, er me skuls

  Då du sa du kom att ifrå rehab
  Skal eg innrømme eg stod litt fast
  Du hadde laga deg hijab
  Av ein berepose i plast
  Eg leita etter noko å sei deg
  Nøytralt og politisk korrekt
  Eg spurde deg om du var lei deg
  Og baud deg libanesisk konfekt

  Her er mitt støyande hjarte
  Her er min døyande puls
  Eg kan trenge litt hjelp med å starte
  Klarar du det, er me skuls

  Då du sa at min kjærleik var nedsnødd
  Var det noko du ville ha fram
  Då du spurde meg om det var medfødd
  Og avslo mitt tilbod om kam
  Visste eg ei rose var sprungen
  Og visna bort medan eg såg
  Visste eg at songen var sungen
  Eg visste alt det der eg låg

  Her er mitt støyande hjarte
  Her er min døyande puls
  Eg kan trenge litt hjelp med å starte
  Klarar du det, er me skuls

  No har eg dratt for å gløyme
  Og skipet har lagt ifrå land
  Men av og til, oftast i drøyme
  Kjem du mot meg på ei strand
  Og du kviskrar, ”My love” og ”Mein Lieber”
  ”Mi amore” og ”Min hjartans kjær”
  Og eg vaknar og veit med kvar fiber
  Eg må anløpe der som du er

  Her er mitt støyande hjarte
  Her er min døyande puls
  Eg kan trenge litt hjelp med å starte
  Klarar du det, er me skuls

 • 5Fiskarmanns blues

  Eg ønskjer eg var fiskar
  Mellom bølgjer på ein båt
  For alt som jorda gav meg
  Var skuffelsar og gråt
  Eg sette ut mi line
  Med kjærleik, fri og rein
  Og ingenting låg over meg
  Berre stjernene som skein
  Med ljos i mitt sinn
  Med deg i min famn

  Eg ønskjer eg var mannskap
  På eit tog i veldig fart
  Som skar igjennom landskapet
  Medan regnet piska hardt
  Og gynginga frå svillene
  Var alt eg kjende att
  Og namn på byar fôr forbi
  Ei sjelfull vinternatt
  Med ljos i mitt sinn
  Med deg i min famn

  Og eg veit eg skal bli frigjort
  Frå alt omkring som bind
  Og lekkjene skal falla
  Når morgonen set inn
  Den lagnadsfulle dagen
  Skal eg ta imot di hand
  Då er eg mannskap på eit tog
  Då er eg fiskarmann
  Med ljos i mitt sinn
  Med deg i min famn

  Original tittel: FISHERMAN’S BLUES
  Tekst & musikk: Michael Scott/Stephen Patrick Wickham
  Norsk tekst: Tom Roger Aadland
  © Warner/Chappell Music Scandinavia AB / Blue Mountain Music Scandinavia

 • 6Skipet mitt

  Båten min gjer femten knop
  Det er nok for ein misantrop
  Har ingen hast med å kome fram
  Eg er i transitt mellom synd og skam

  Båten min
  Ganske lik båten din
  Ein gunstig vind
  Er det som tel

  Skipet mitt
  Ganske likt skipet ditt
  Skakt og slitt
  Men dei seier det har sjel

  Båten min gjer tretten knop
  I lasta har eg eit periskop
  Eg kan sjå attende på alt eg har gjort
  Er det rart eg reiser bort?

  Båten min
  Ganske lik båten din
  Ein gunstig vind
  Er det som tel

  Skipet mitt
  Ganske likt skipet ditt
  Skakt og slitt
  Men dei seier det har sjel

  Båten min gjer elleve knop
  Snart ligg han i ei Stillehavsgrop
  Men enn så lenge er eg kaptein
  Eg skal sigle til mi sjel er rein

  Båten min
  Ganske lik båten din
  Ein gunstig vind
  Er det som tel

  Skipet mitt
  Ganske likt skipet ditt
  Skakt og slitt
  Men dei seier det har sjel

 • 7Om du kjem over

  Om du kjem over, kan me bli betre kjent
  Om du kjem over, kan me bli betre kjent
  Eg er ei kraftlinje i fjellet, eg er ein boge som er spent

  Om du kjem over, skal eg gå ned i din dal
  Om du kjem over, skal eg gå ned i din dal
  Og om du er Himalaya, er eg ein sherpa frå Nepal

  Eg kan høyre deg i porten, du har så lette steg
  Støvlettar av den sorten som eg ville kjøpt til deg
  Om du kjem over, skal du få sjå at eg kan vere ram
  Eg kan ta på mange skapnadar, eg kan gå inn i mang ein ham

  Om du kjem over, skal eg hente sleggja fram
  Om du kjem over, skal eg hente sleggja fram
  Vel, eg er ikkje rask i takten, men eg er ganske stø og jamn

  Om du kjem over, skal eg slå ned ein vegg og to
  Om du kjem over, skal eg slå ned ein vegg og to
  Du skal få sove som ei dronning når me omsider går til ro

  Eg kan sjå deg stå i døra med høge, heite kinn
  Du seier, «Legg ifrå deg børa, i kveld så er du min»
  Om du kjem over, kan me finne prov for at kjærleik finst
  Du veit, av og til tenkjer ein klårare når ein er lettare til sinns

  Om du kjem over, får eg tidsnok sjå
  Om du kjem over, får eg tidsnok sjå
  Det er klokkaren som ringjer, men ingen veit heilt kven som rår

 • 8Som det var i går

  Det er som det var i går
  Eg kjenner enno angen av ditt hår
  Det er som det nett har hendt
  Du stod framføre meg, som var du himmelsendt

  Ei røyst sa meg, «Ta av dine skor
  Veit du ikkje du trør på heilag jord?»
  Eg løyste lissene og i meg var det stilt
  Du tok meg inn, så enkelt og så mildt

  Steg for steg, dag for dag
  Blir me langsamt tryggare i lag
  Dag for dag, steg for steg
  Kjem eg sakte nærare deg

  Eg veit alt som natta såg
  Eg kjenner varmen frå senga der me låg
  Som om det var i går
  Den gong vår kjærleik hadde semre kår

  No er allting i eit anna spor
  Eg vil kje lenger nagle deg med ord
  Eg vil kje lenger syne eller spå
  Det er berre ein ting som eg er sikker på

  Steg for steg, dag for dag
  Blir me langsamt tryggare i lag
  Dag for dag, steg for steg
  Kjem eg sakte nærare deg

 • 9Om du står fast ved det du sa

  Om du står fast ved det du sa
  Den gong då månen var så stor
  Då må eg bryte opp og dra
  Då får eg aldri fred på jord

  Om du står fast ved det du sa
  Den gong då sola stod så høgt
  Då må eg bryte opp og dra
  Og gjera nok eit siste søk

  Me høyrer saman du og eg
  Og ingen ting kan skilje oss
  Ikkje larmen frå ein veg
  Ikkje stilla i ein foss

  Om du står fast ved det du sa
  Den gong ei stjerne skein så klårt
  Då må eg bryte opp og dra
  Då må det til, om det er sårt

  Denne verda skal forgå
  Så grøn og vakker som ho er
  Men eg trur kjærleik vil bestå
  Nett som eg veit eg har deg kjær

 • 10Postkort i oktober

  Dei sa at sjansane var skrale
  For at du kunne vere i ro
  Dei sa det var for gale
  Dei som pratar om deg no

  Dei sa du flaug rundt som ei svale
  Som om du ikkje eigde skam
  Dei sa det var for gale
  Då han fall for deg som eit lam

  For det var vinden kringom nova
  Som sette blikket ditt i brann
  Og det var helgekos i stova
  Som låg nærast hjartet hans

  Rekk ut handa når du vaknar
  Sjå ut glaset før du dreg
  Nemn eit ord for det du saknar
  Og kom gjerne innom meg

  Dei sa det låg til slekta
  Dei sa det var i ditt blod
  Kvar mann bar stein til vekta
  Alle kunne sjå kor pila stod

  Du hadde alltid denne trongen
  Til å sjå rundt neste sving
  Du høyrde denne svake songen
  Der andre ikkje høyrde nokon ting

  Du fekk eit jentebarn den våren
  Men lydde òg ei anna lov
  Og natta etter ho var boren
  Tok du bussen mens dei sov

  Rekk ut handa når du vaknar
  Sjå ut glaset før du dreg
  Nemn eit ord for det du saknar
  Og kom gjerne innom meg

  Det kom eit postkort i oktober
  Du skreiv med stempel Göteborg
  «Eg vonar smerta kan gå over
  Eg meinte aldri valde sorg»

  Stikk i strid med kva dei venta
  Tok han børa di på seg
  Han tok seg så godt av den jenta
  Sa aldri eitt skeivt ord om deg

  Då synte han at han var deg verdig
  Når domarane hadde gått
  Song han heile songen ferdig
  Meir enn det fragmentet du hadde fått

  Rekk ut handa når du vaknar
  Sjå ut glaset før du dreg
  Nemn eit ord for det du saknar
  Og kom gjerne innom meg

  Me bur i landsbyar av glashus
  Eg sopar skåra opp kvar kveld
  Me lærer alt om verb og kasus
  Og sårar kvarandre likevel

  No har dotter di blitt vakker
  Til våren står ho konfirmant
  Ho minner om deg når ho snakkar
  Om eit svalereir ho fann

  Eg ser på dotter di og tenkjer
  Må ho få vakse sterk og fri
  Må ho få bryte sine lenkjer
  Helst utan at nokon må li’

  Rekk ut handa når du vaknar
  Sjå ut glaset før du dreg
  Nemn eit ord for det du saknar
  Og kom gjerne innom meg

Credits

Produced by Tom Roger Aadland
Mixed by Stig Morten Sørheim at ABC Studio
Mastered by Björn Engelmann at Cutting Room, Stockholm

Tom Roger Aadland: vocals, guitar & harmonica
Linn Frøkedal: vocals
Olav Christer Rossebø: fiddle, mandolin, mandola
Kjetil Steensnæs: pedal steel, dobro, guitar
Brian Connor: piano & Hammond
Kjetil Lundø: double bass
Per Steinar Lie: bass
Ørjan Haaland: drums

Photo: Edgar G. Bachel
Design: Raffaele Malanga, Far Studios, London