Broen heter kjærlighet

2022

Tom Roger wrote this song back in 1982, under the cold war. At that time he was playing in the rock band Akutt, where Grethe Svensen was the lead singer. Now the two artists release the song as a single, forty years after it was written. The song is about the strength of unconditional love.

Lyrics

 • 1Broen heter kjærlighet

  Det går en bro over alle land, over sjø og strand, over hav og vann
  En bro bygd av en snill tømmermann
  Det går en bro over øst og vest, USA og Sovjet
  En bro som vil vise verden hva som er rett

  Broen heter kjærlighet
  Broen heter kjærlighet
  Sier det igjen, så jeg er sikker på du vet
  Broen heter kjærlighet

  Det går en bro over rasehat
  Det går en bro mellom flyktning og soldat
  Det går en bro mellom kristen og ateist, høyremann og kommunist
  Bruk den broen, du vil vinne til sist

  Broen heter kjærlighet
  Broen heter kjærlighet
  Sier det igjen, så jeg er sikker på du vet
  Broen heter kjærlighet

  Mennesket har alltid forsøkt med nye ideer for å redde verden
  Filosofi, kunst, vitenskap, religion
  Men når vi står på kanten av stupet og kikker ned
  Er det kun én ting tilbake vi kan redde verden med

  Tingen, det er kjærlighet
  Tingen, det er kjærlighet
  Sier det igjen, så jeg er sikker på du vet
  At tingen, det er kjærlighet
  Sier det igjen, så jeg er sikker på du vet
  Broen heter kjærlighet


  The Bridge Is Called Love

  There is a bridge between all countries
  Sea and shore, ocean and waters
  A bridge built by a kind carpenter
  There is a bridge over east and west
  USA and Soviet
  A bridge that will show the world what is right

  The bridge is called love
  The bridge is called love
  I’ll say it again so I’m sure you that know
  The bridge is called love

  There is bridge over racial hatred
  There is a bridge between refugee and soldier
  There is a bridge between Christian and atheist
  Right winger and communist
  Use that bridge, you’ll prevail in the end

  The bridge is called love
  The bridge is called love
  I’ll say it again so I’m sure that you know
  The bridge is called love

  Mankind has always tried new ideas to save the world
  Philosophy, art, science, religion
  But when we stand on the edge, looking down
  There’s just one thing left we can use to save the world

  Love is that thing
  Love is that thing
  I’ll say it again so I’m sure you know that
  Love is that thing
  I’ll say it again so I’m sure that you know
  The bridge is called love

  Tekst og musikk: Tom Roger Aadland 1982

Credits

Recorded at Riksscenen, Oslo
Recorded and mixed by Alf Christian Hvidsteen

Grethe Svensen: vocals
Tom Roger Aadland: guitar
Sigbjørn Apeland: pump organ

Words & music: Tom Roger Aadland
Artwork: Raffaele Malanga, Far Studios