Songfugl

Tekstar

Ein dag

Ein dag ser du du er halden
Av ei varm og varleg hand
Som ein fugl funne fallen
Og løfta ømt opp av einkvan

Ein dag ser du du er elska
Med ein kjærleik som gjev tol
Alt mens du sveiv rundt i vilska
Vart du styrt imot eit mål

Ein dag ser du du er arving
Til ei formue så stor
Treng kje bry deg om eit skarve
Tap av tittel eller jord

Ein dag ser du du er henta
For å stå ein annan nær
Ein dag ser du du er venta
At nokon støtt har hatt deg kjær