Songfugl

Tekstar

Eg rodde den djupe fjorden

Eg tok den sterkt forsømte vegen
Det var den som gjaldt for meg
Eg var opprådd og forlegen
Men eg måtte treffe deg

Og eg gjekk den tronge dalen
Alle veik eg råka på
Eg vart halden for ein galen
Men eg måtte berre gå

Og eg rodde den djupe fjorden
Medan regnet auste ned
Eg ville spørje kreditoren
Om han kunne gje deg fred

Og eg sigla det stormfulle havet
Eg vart kasta hit og dit
Ville be dei revurdere kravet
Alle saman slit

Og eg glei stilt som inn i himmelen
Alt omkring meg lyste kvitt
Og umiskjenneleg i vrimmelen
Såg eg det gode andletet ditt