Oppløyst og medtatt – Singel

2014

Tekstar

 • 1Oppløyst og medtatt

  Eg er oppløyst og medtatt
  Eg har høyrt det er vedtatt
  At du skal dra bort
  Ein heilt annan stad
  Kanskje er du forfremma
  Kanskje vil einkvan hemna seg
  På meg, eg veit kje
  Og eg er likeglad

  Når flyet ditt lettar
  Og skylaget slettar
  Kvart spor etter alt som
  Me hadde i lag
  Skal eg hugse å tenkje
  På kvar stein eg såg blenkje
  Medan sola stod høgt
  Medan det enno var dag

  Mor di har synt meg
  Og bror din har tynt meg
  Eg har fått full behandling
  Det har me slått fast
  Eg er takksam og bitter
  Eg er fri og bak gitter
  Eg er eit skip som ligg djupt
  Og tar inn meir last

  Eg er påkledd og naken
  Eg søv og er vaken
  Eg er søkkrik og tiggar
  Eg veit ikkje kva
  Eg er fri for klisjear
  Og tom for idear
  Eg lengtar allereie
  Ein heilt annan stad

  Medan himmelen mørknar
  Og alt rundt meg størknar
  Går tankane mine
  Dit du er på veg
  Kanskje går du i land no
  På ei endelaus strand no
  Kanskje snur du deg hastig
  Og tenkjer på meg

  Eg er oppløyst og medtatt
  Eg har høyrt det er vedtatt
  At du skal dra bort
  Ein heilt annan stad
  Kanskje er du forfremma
  Kanskje vil einkvan hemna seg
  På meg, eg veit kje
  Og eg er likeglad

Bidragsytere