Blod på spora (Special Edition)

Tekstar

Stor jente no (2018)

Vår prat i saman var søt og snar
Han slo beina under meg, best det var.
Og eg står atter i regn, å, å,
Og du står på tørt land.
Du klarte det til sist
Stor jente er du visst.

Fugl i det fjerne mellom stein og lyng,
For si eiga rekning sit han og syng.
Og eg er akkurat lik, å, å,
Eg syng for berre deg.
Kan du høyra songen min?
Eg syng med tårer på mitt kinn.

Tida er eit jetfly, ho går altfor fort
Men å, kor synd viss alt me hadde saman visna bort.
Eg sver eg kan snu, å, å,
Sjå kva du får gjort.
Eg kan få det til,
Du kan, viss du vil.

Kjærleiken er enkel, kor det no stod,
Du har visst det heile tida, eg lærer det no.
Å, eg veit eg finn deg, å, å,
På einkvan sitt rom.
Det er prisen som er sett
Du er stor jente, rett og slett.

Når veret skiftar, er det til gagns
Men korfor skifte hestar når det er så langt til lands?
Eg går frå vit og forstand, å, å,
Og smerta får nytt tak
For kvart eit hjarteslag
Sidan me to skilde lag.